Adaptacija i sanacija opštinskog puta O32 Vitance-Veliki Popović I deonica Farma-Vitance (izlaz)

Adaptacija i sanacija opštinskog puta O32 Vitance-Veliki Popović I deonica Farma-Vitance (izlaz)

U toku su radovi na sanaciji i adaptaciji opštinskog puta O32 Vitance - Veliki Popović I deonica...

Trg ispred nekadašnje Robne kuće

Trg ispred nekadašnje Robne kuće

U planu je izgradnja trga ispred nekadašnje robne kuće u Despotovcu. Projekat je takođe obuhvatio...

Asfaltiranje Milivske kolonije

Asfaltiranje Milivske kolonije

U toku su radovi na asfaltiranju Milivske kolonije. Radovi obuhvataju prethodnu pripremu podloge,...

  • Adaptacija i sanacija opštinskog puta O32 Vitance-Veliki Popović I deonica Farma-Vitance (izlaz)

  • Trg ispred nekadašnje Robne kuće

  • Asfaltiranje Milivske kolonije

Asfaltiranje Balkanske ulice_druga faza

Nedavno su završeni radovi na asfaltiranju drugog dela Balkanske ulice. Dužina asfaltiranog dela je 80 m1.

Mali most u MZ Dvorište

Nedavno je završena rekonstrukcija malog mosta u Mesnoj zajednici Dvorište. 

  

Vertikalna signalizacija na putu Bukovac-Panjevac

Postavljena je nova vertikalna sobraćajna signalizacija na opštinskom putu Bukovac-Panjevac.

Asfaltiranje seoskih ulica u MZ Medveđa

Završeni su radovi na asfaltiranju seoskih ulica u MZ Medveđa.